TOGETHER WE ARE STRONG

EIS TALENTER

Si erméiglechen d’Verwierkleche vun äre Wënsch am Alldag. Mam gréisste Professionalismus an am Respekt virun ärer Privatsphäre sinn Si déi déi dat Onméiglecht Méiglech maachen.

EIS EQUIPE


DIRECTION GENERALE
DIRECTION GENERALE
Jhang KREMER

Jhang KREMER


DIRECTION ADMINISTRATIVE / ASSOCIÉE
DIRECTION ADMINISTRATIVE
Liz THILLENS

Liz THILLENS


DIRECTION TECHNIQUE / ASSOCIÉ
DIRECTION TECHNIQUE / ASSOCIÉ
David BONNEMBERGER

David BONNEMBERGER


SECRETAIRE COMPTABLE
SECRETAIRE COMPTABLE
Susana CARVALHINHO

Susana CARVALHINHO


SECRETAIRE COMPTABLE
SECRETAIRE COMPTABLE
Peggy BONNEMBERGER

Peggy BONNEMBERGER


CONSEILLER EN CLIENTELE
CONSEILLER EN CLIENTELE
Daniel WALDBILLIG

Daniel WALDBILLIG


COORDINATION CHANTIERS
COORDINATEUR DE CHANTIERS
Filipe SANTOS

Filipe SANTOS


RESPONSABLE GROS-OEUVRE / ASSOCIÉ
RESPONSABLE GROS-OEUVRE
Tun LOUREIRO

Tun LOUREIRO


TECHNICIEN
RESPONSABLE GROS-OEUVRE
Jorge TEIXEIRA MORAIS

Jorge TEIXEIRA MORAIS


ASSOCIÉ NEWHARBOR.LU
ASSOCIÉ NEWHARBOR.LU
Brian DEL BIANCO

Brian DEL BIANCO