TOGETHER WE ARE STRONG

EIS TALENTER

Si erméiglechen d’Verwierkleche vun äre Wënsch am Alldag. Mam gréisste Professionalismus an am Respekt virun ärer Privatsphäre sinn Si déi déi dat Onméiglecht Méiglech maachen.

EIS EQUIPE


DIRECTION GENERALE
DIRECTION GENERALE
Jhang KREMER

Jhang KREMER


DIRECTION ADMINISTRATIVE / ASSOCIÉE
DIRECTION ADMINISTRATIVE
Liz THILLENS

Liz THILLENS


DIRECTION TECHNIQUE / ASSOCIÉ
DIRECTION TECHNIQUE / ASSOCIÉ
David BONNEMBERGER

David BONNEMBERGER


SECRETAIRE COMPTABLE
SECRETAIRE COMPTABLE
Susana CARVALHINHO

Susana CARVALHINHO


SECRETAIRE COMPTABLE
AGENT IMMOBILIER
SECRETAIRE COMPTABLE
Peggy BONNEMBERGER

Peggy BONNEMBERGER


CONSEILLER EN CLIENTELE
CONSEILLER EN CLIENTELE
Daniel WALDBILLIG

Daniel WALDBILLIG


ACCUEIL / SECRÉTARIAT
ACCUEIL / SECRÉTARIAT
Jessica GJYLE KATRATI

Jessica GJYLE KATRATI


GÉRANT GROS-ŒUVRE
GÉRANT GROS-ŒUVRE
Tun LOUREIRO

Tun LOUREIRO


GÉRANT GROS-ŒUVRE
GÉRANT GROS-ŒUVRE
Jorge TEIXEIRA MORAIS

Jorge TEIXEIRA MORAIS


COORDINATION CHANTIERS
COORDINATION CHANTIERS
Tony AZEVEDO

Tony AZEVEDO


PROJECT MANAGER
PROJECT MANAGER
Marc LINK

Marc LINK


MÉTREUR / DEVISEUR
MÉTREUR / DEVISEUR
Dany MATHIAS

Dany MATHIAS


COORDINATION CHANTIER
COORDINATION CHANTIER
Vitor GONCALVES DE ALMEIDA

Vitor GONCALVES DE ALMEIDA


GÉRANT
GÉRANT
Adelino SIMOES

Adelino SIMOES


COORDINATEUR DE CHANTIERS
COORDINATEUR DE CHANTIERS
Jessica NILLES

Jessica NILLES